Voorbereiding voor bloeddrukmeting

Graag informeren wij u over de nieuwe standaard bloeddrukmeting in onze huisartsenpraktijk.
Doel: bloeddrukken meten met zo min mogelijk druk verhogende factoren.
Wilt u, voordat u op uw afspraak voor een bloeddrukmeting komt, onderstaande brief aandachtig doorlezen?

Informatiebrief bloeddrukmeting

Eigen risico

Eigen risico

Er komen op onze praktijk soms vragen binnen over het eigen risico.
Eigenlijk valt alle zorg onder uw eigen risico, behalve een aantal zaken die zijn vrijgesteld. Kosten die niet onder het eigen risico vallen, zijn:

  • Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost
  • Verloskundige en kraamzorg
  • De wijkverpleegkundige/thuiszorg
  • Nationale bevolkingsonderzoeken zoals borstkankeronderzoek
  • De griepprik voor mensen die hiervoor een indicatie hebben o.b.v. hun leeftijd of een verhoogd risico op complicaties
  • Zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering

Onder uw eigen risico valt dus bijvoorbeeld wel:

  • Bloedonderzoek
  • Medicijnen
  • Röntgenfoto’s
  • Bezoek aan de Spoedeisende Hulp

Er zijn echter wel verschillen tussen de honderden zorgpolissen. Als huisarts kennen wij uiteraard de exacte inhoud hiervan niet. Informeert u daarom bij uw zorgverzekeraar of vervolgonderzoek of zorg in uw geval wordt vergoed. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u zelf. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt tussen ministerie van WVS, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), NPCF (patiëntenplatform) en zorgverzekeraars.