Geneeskundige verklaring – Huisartsenpraktijk Maas – Eerbeek

Geneeskundige verklaring

Als behandelende (huis) artsen mogen wij over onze eigen patiënten geen verklaringen afleggen. Verklaringen omtrent gezondheid, reizen, parkeren, verzuim op het werk of school en eventuele beperkingen die mogelijk leiden tot het moeten opzeggen van abonnementen bij sportclubs e.d. kunt u dus NIET van ons krijgen. Wij houden ons in deze aan de richtlijnen van onze beroepsvereniging,  de de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Een en ander staat op deze website nog eens uitgelegd.

 

Als uw reisverzekering u om een verklaring vraagt, lees dan aandachtig onderstaande tekst:

U heeft gevraagd om een medische verklaring i.v.m. het annuleren van uw reis. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven. De reden hiervoor is dat wij als uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven.

Het Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover uitgesproken met de volgende woorden:
‘Van een behandelend arts, die uit hoofde een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevergd dat deze van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle gevallen niet geheel onbevooroordeeld kan zijn.’

Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren. U kunt dan in de brief de volgende zinsnede opnemen:‘Ik machtig hierbij uw medisch adviseur om schriftelijk informatie in te winnen bij mijn huisarts, te weten Huisartsenpraktijk Maas, Tullekenweg 14, 6961 EM Eerbeek.’

Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.