Praktijkwaarneming

Tijdens vakanties, vrije dagen en nascholingsdagen verzorgen de collega-huisartsen een waarnemingsregeling voor elkaar in het dorp. Hierover wordt u geïnformeerd via advertenties in de krant, het antwoordapparaat van de praktijk en via deze site. Verder hangt er een aanplakbiljet op de praktijkingang.

De waarneming is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken. Kan het wachten? Wacht dan tot uw eigen huisarts terug is.