Praktijkondersteuner GGZ

Sinds kort is aan onze praktijk een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg verbonden (POH GGZ). De huisarts verwijst u naar haar voor klachten van bijv. somberheid, stress, werkgerelateerde problemen enz. Samen met u brengt ze d.m.v. gesprekken de klacht in beeld en zal ze de vervolgbehandeling of begeleiding vaststellen/verlenen. De kosten worden uit de basisverzekering betaald.
Zij werkt op onze praktijk op maandagmiddag en donderdagochtend.