De praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuners zijn Edith de Lange en Marijke de Bruin.

Zij werken zelfstandig en verzorgen spreekuren en huisbezoeken.

De praktijkondersteuner is er voor begeleiding van de zorg bij mensen met chronische aandoeningen of risico’s daarop. Zij heeft, naast behandeling en voorlichting, ook aandacht voor preventie en het verhogen van de kwaliteit van leven.

De praktijkondersteuner heeft de volgende aandachtsgebieden:
Diabeteszorg, astma/COPD, preventie hart- en vaatziekten, ouderenzorg en stoppen met roken.

Voor alle ondersteuning geldt dat zij zorg op maat levert, volgens de nieuwste richtlijnen werkt en regelmatig overleg heeft met uw huisarts.

Edith

Edith, praktijk-ondersteuner