Afspraak maken

Spreekuur: alleen op afspraak

De huisarts heeft iedere werkdag drie spreekuurtijden beschikbaar:

  • 08.00 – 10.00 uur
  • 13.30 – 14.30 uur
  • 15.00 – 15.30 uur

U moet van tevoren een afspraak maken. Daarvoor kunt u de praktijk bellen tussen 08.00 en 11.00 uur.

Informatie over de reden

Bij het maken van een afspraak, vraagt de assistente u naar de reden waarom u de arts wilt spreken. Dat is nodig omdat zij met die informatie zo goed mogelijk een inschatting kan maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Zij is daarvoor opgeleid en zij moet – net als de huisarts – verplicht vertrouwelijk met uw informatie omgaan. Graag vragen wij u om mee te werken en zo duidelijk mogelijk te antwoorden op de vragen die zij stelt.

Meer tijd nodig?

De huisarts heeft per patiënt 10 minuten tijd. Die tijd is bedoeld voor één patiënt met één probleem. Denkt u dat er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld als u meerdere vragen of klachten heeft of voor een gesprek, geef dit dan aan. In overleg met de assistente is het mogelijk een dubbele afspraak te maken. Als u met meerdere gezinsleden komt, moet u dit natuurlijk ook melden.

Kunt u niet zelf komen?

Als u vanwege gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. Aanvragen voor een huisbezoek graag vóór 10 uur ’s ochtends doorgeven.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.